Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Udkast til Kolding Kommunes klimahandleplan

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til en klimahandleplan.

Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til en klimahandleplan, som viser hvordan vi bedst muligt sikrer, at vi opnår et klimarobust og CO2-neutralt samfund i 2050.

Det vil kræve en stor indsats af både borgere, erhvervsliv og Kommunen, hvis det skal lykkes at reducere CO2-udledningen i Kolding med 70 procent i 2030 og blive CO2-neutral i 2050. Det er ikke desto mindre ambitionen i en ny klimahandleplan, som Kolding Byråd netop har sendt i høring. 

Planen skal fortsætte i sporet på den nuværende klimaindsats og sikre, at tempoet skrues op med et ambitiøs handlingskatalog, der rummer en lang række tiltag inden for seks indsatsområder: Energisektoren, transportsektoren, landbrug og arealanvendelse, vareforbrug, klimatilpasning og virksomheden Kolding Kommune.

Høringsperioden er fra den 9. juni 2022 til den 22. juli 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje