Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Fjernvarme i Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Ikke miljøvurderingspligt

Tilbage

Fjernvarme i Lunderskov

Klagefristen udløber den 4. maj 2022.

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarmenet til Ahornvænget, Hasselvænget, Egevænget og Udsigten i Lunderskov må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter LBK nr 1976 af 27/10/2021.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje