Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idéhøring - Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af produktionen på Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup.

Tilbage

Der søges om en udvidelse af produktionsarealet ved etablering af en ny farestald, en tilbygning til klimastalden og ændringer i flere af de eksisterende stalde. Ændringerne indebærer, at en del af stald C tages ud af drift, og der søges desuden om fleksibel produktion med henholdsvis smågrise og slagtesvin på en del af arealet. Stald D og F2 ændres til løsgående søer, og en del af gangarealet inddrages som produktionsareal.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 7.556 m2. Desuden er der 4 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på ca. 2.867 m2.

Du vil kunne se ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet i boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest onsdag den 13. september 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje