Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Debat før udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2025

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Kolding Kommune inviterer hermed alle til at indsende deres ønsker og input til den næste kommuneplan. På politiske ønsker er der udarbejdet et debatoplæg, der beskriver nogle af de idéer og overvejelser, der er gjort om kommuneplanens fremtidige indhold. Debatoplægget i form af et ottesiders hæfte kan ses og downloades på denne side (under "Dokumentation & Tilladelser")

Tilbage

Baggrunden for høring 
Byrådet vedtog den 19. december 2023 den nye planstrategi, som bærer titlen ”Byrådets ambitioner for fysisk udvikling - byer og landområder i balance”. Det blev dermed besluttet, at den gældende kommuneplan skal revideres delvist.
Af planstrategien fremgår det hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. Denne strategi for de kommende års fysiske udvikling af kommunen kan ses på www.kolding.dk/kommuneplan

I revisionen vil der særligt være fokus på:
-
nye byudviklingsområder til forskellige formål, herunder bolig- eller erhvervsformål,
- kommuneplanens rammer for landzonelandsbyer,
- udpegninger af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket,
- at der i forbindelse med byernes udvidelser sker en prioritering af arealer i forhold til at fremme en bæredygtig bystruktur og balancere en klimavenlig arealanvendelse. 

Kommunens udvalg for Plan og Teknik samt Økonomi og Strategi har på sine møder i december 2023 udtrykt sine prioriteter i forhold til de ovenfor nævnte emner. Indholdet i debatoplægget er udarbejdet på den baggrund. 

Høringsperiode
Før der udarbejdes et egentligt forslag til Kommuneplan 2025, som sendes i den lovpligtige offentlige høring, gennemføres indkald af idéer og forslag (idéhøring) i 4 uger. Høringsperioden varer fra den 20. februar til 19. marts 2024. 

Bemærkninger til Kolding Kommune
Du kan sende dine idéer og forslag til via denne høringsportal ved at bruge funktionen "Opret et høringssvar" her på siden. Vi skal have dine bemærkninger senest den 19. marts 2024. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til Planafdelingen på e-mail plan@kolding.dk, med mrk. ”Kommuneplan 2025”. Skriv venligst dit navn og adresse, når du sender dine bemærkninger. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje