Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere et sandfang i Klebæk, nedstrøms Gl. Lunderskovvej.

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et sandfang i det offentlige vandløb Klebæk. Sandfanget placeres umiddelbart nedstrøms Gl. Lunderskovvej, syd for Klebæk by. Tilsvarende er der givet en dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

 

Projektet er i henhold til Lov om miljøvurdering blevet screenet i forhold til, om der skal foretages en miljøvurdering med en tilhørende miljøkonsekvensrapport. Ud fra screeningen er det vurderet, at projektet ikke skal miljøvurderes. Screeningen og afgørelsen er vedlagt afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje