Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse om fornyet tilladelse til droneområde ved Vranderupvej 30, Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til droneområde ved Vranderupvej 30, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse af et areal til droneområde, 2 læskure og stang med vindpose, på ejendommen matr.nr. 17a Seest By, Seest beliggende Vranderupvej 30, 6000 Kolding, som ansøgt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 13. december 2022, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje