Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Hulskovvej 52, 6000 Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af kyllingeproduktionen på Hulskovvej 52, 6000 Kolding.

Tilbage

Der søges om en udvidelse af produktionsarealet ved etablering af to kyllingehuse til økologisk slagtekyllingeproduktion nord for ejendommen i tilknytning til de eksisterede kyllingestalde. Der søges desuden om fleksibilitet i tre af de fire eksisterende kyllingehuse, så der er mulighed for at skifte imellem økologisk og konventionel produktion af slagtekyllinger.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 7.740 m2.

Du vil kunne se ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet i boksen *Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest onsdag den 9. marts 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje