Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Udkast til godkendelse af husdyrproduktionen på Favstrupvej 65, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse af kvægproduktionen på Gammelgaard, Favstrupvej 65, 6070 Christiansfeld.

Tilbage

Godkendelsen omfatter følgende:

- Omlægning til regulering efter produktionsareal (i alt 6.290 kvm). Heraf er de 1.023 kvm nyt produktionsareal.

- Etablering af en ny gyllebeholder med fast overdækning på 618 kvm.

- Udvidelse af eksisterende ensilagepladser med 750 kvm (til i alt ca. 4.350 kvm).

- Etablering af to nye stalde (Kalve 3 og Kalve 4) til kreaturer på 750 kvm.

- Lovliggørelse af en stald til ungdyr på 343 kvm.

- Godkendelse af eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 2.282 kvm plus lager af fast husdyrgødning på 121 kvm.

- Dispensation til naboskel (ejendom ejes af ansøger) i forhold til udvidelsen af eksisterende ensilagepladser og ungdyrstalden og til privatvej i forhold til udvidelsen af eksisterende ensilagepladser.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16 a i husdyrbrugloven. Udkastet kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 7979 7439 eller landbrug@kolding.dk.

Du kan se udkastet til godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger skal være modtaget hos Kolding Kommune senest den 6. august 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelse til projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Den endelige afgørelse vil også blive annonceret på hjemmesiden med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje