Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udledning af overfladevand samt etablering af rørbassin fra byggemodning i Ødis

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding kommune meddeler tilladelse til udledning af regnvand til Ødis sø

Tilbage

I forbindelse med byggemodning af matrikel 40a Ødis By, Ødis skal BlueKolding etablere regnvandsbassin inden for byggemodningsområdet samt en tilhørende udløbsledning til Ødis Sø. En tidligere tilladelse har været i høring fra 17. maj til 14. juni 2023, men BlueKolding har efterfølgende ændret projektet, så der ikke etableres et vådt regnvandsbassin men i stedet et rørbassin med tilhørende sandfang til at forsinke og rense regnvandet. Derudover er trace for udløbsledningen ændret og berører en ny matrikel.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje