Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Anderup Skovvej 42 og Bjerndrup Landevej 15, Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af kvægproduktionen på Bjerndrup Landevej 15 og Anderup Skovvej 42, Christiansfeld.

Ansøgningen omfatter følgende:

  • Etablering af ny stald til goldkøer på Anderup Skovvej 42
  • Etablering af en mindre spaltegang på Anderup Skovvej 42
  • Dispensation til naboskel mod syd for den nye stald til goldkøer
  • Etablering af teltduge på de to eksisterende gyllebeholdere (4.000 kbm/704 kvm og 2.000 kbm/442 kvm) beliggende på Anderup Skovvej 42
  • Etablering af teltdug på en af de eksisterende gyllebeholdere (2.500 kbm/660 kvm) beliggende på Bjerndrup Landevej 15.

Der sker ikke øvrige ændringer i de eksisterende anlæg.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 7.520 m2.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest mandag den 5. februar2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrug på telefon 7979 7439.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje