Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til etablering af regnvandsbassin

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om tilladelse til etablering af regnvandbassin på matr. nr. 13ay og 13ge Nagbøl By, Skanderup, samt 3af Lunderskov By, Skanderup

Tilbage

Kolding Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens bestemmelser til etablering af et regnvandsbassin på 3100 m2 på matr. nr. 13ay og 13ge Nagbøl By, Skanderup, samt 3af Lunderskov By, Skanderup

Klagefristen udløber den 3. august 2022

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje