Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde

Landzonesager Tilbage

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde på Langforte 120, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Minivådområdet etableres på matr.nr. 266 Frørup Ejerlav, der ligger på ejendommen Langforte 120, 6070 Christiansfeld

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje