Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapport for projekt Solcelleanlæg ved Nagbøl

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune gennemfører i perioden 11. september – 25. oktober 2023 høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for projekt ’Solcelleanlæg ved Nagbøl’

Tilbage

Jysk Energi ønsker at etablere en solcellepark vest for landsbyen Nagbøl og sydvest for byen Lunderskov.

Projektet omfatter et jordbaseret solcelleanlæg, som forventes at kunne producere ca. 50.400 MWh strøm årligt, svarende til elforbruget for ca. 12.600 husstande. Elproduktionen er grøn, og vil bidrage positivt til såvel kommunale som nationale mål for den grønne omstilling, idet solcelleanlægget vil spare klimaet for skadelige emissioner. Anlægget kan reducere 5.695 tons CO2 på årsbasis, ift. den nuværende udledning på 133 g CO2/kWh i Danmark.

Projektet er omfattet af Kolding Kommunens Kommuneplan 2021 – 2033. Området, som pt. anvendes som landbrugsjord, ligger i landzone. En mindre del af området, er udlagt til vindmøller med kommuneplanramme 1119-T 1. Der er hverken opført eller lokalplanlagt for vindmøller på arealet endnu. Derfor ønskes kommune-planrammen erstattet med en ny ramme, der udlægger hele projektområdet til solceller.

Høringen foretages efter §§ 32 og 35 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter samt efter planlovens § 23 c.

Alle interesserede opfordres til at kommentere materialet og indsende høringssvar til plan@kolding.dk senest den 25. oktober 2023.

(OBS. Høringsfristen er forlænget fra den oprindelige frist den 27. september 2023)

Høringsmateriale, ansøgningsmateriale og udkastet til afgrænsningsnotatet finder du til højre under ’Dokumentation & Tilladelser’.

Du kan se indkaldelse af ideer og forslag for den tilhørende planlægning her:

https://www.kolding.dk/borger/horinger-og-afgorelser/horing?hid=AABD72C6-4E64-49B0-9164-F8F0D82C0B54

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje