Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af Gundebæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune nedklassificerer en delstrækning af Gundebæk fra offentligt til et privat vandløb

Tilbage

Kolding Kommune nedklassificerer en delstrækning af Gundebæk fra offentligt til et privat vandløb, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til private bredejere.

Nedklassificeringen sker med virkning fra 1. januar 2024.

Afgørelsen om nedklassificering kan ses i vedhæftede Pdf-fil.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje