Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-17

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til spildevandstillæg om udvidelse af kloakområde i Viuf

Tilbage

Dette tillæg 2018-17 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at tilføje nye områder til et separatkloakeret opland.

Rema 1000 ønsker at etablere en dagligvarebutik på Storgaden 108-110 i Viuf og har i den forbindelse erhvervet tilstødende jordstykker. Storgaden 108-110 m.fl. er i dag udlagt til separatkloakeret opland, mens de nyerhvervede jordstykker ligger uden for kloakopland. De nyerhvervede jordstykker omfatter dele af matriklerne 7000x og 13m begge Viuf By, Viuf ejerlav.

Dette tillæg har til formål at inddrage de nyerhvervede jordstykker i Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 og udlægge disse til separatkloakeret.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje