Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb ved Drejens

Miljø, natur og klima Tilbage

Privat rørlagt vandløb ønskes omlagt

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet en ansøgning om tilladelse til regulering af et privat rørlagt vandløb ved ejendommen Elvighøjvej 2, 6000 Kolding. Reguleringen vil bestå i udskiftning af et eksisterende betonrør ca. Ø 300 mm rør med et Ø 500 mm PVC rør over en strækning på ca. 25-28 meter. Det private rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven, jf. dennes § 2. Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbsloven. Afgørelsen kan påklages til og med 29. april 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje