Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand

Miljø, natur og klima Tilbage

Grundvandssænkning i forbindelse med byggemodning i Viuf

Tilbage

I forbindelse med byggemodning af Viuf Vesterby 2, Etape 3, har BlueKolding behov for midlertidigt at sænke grundvandet, hvor de skal etablere regn- og spildevandsledninger. Grundvandssænkningen er midlertidig og forløber totalt set over maksimalt 14 uger. Det oppumpede grundvand udledes til nedsivning på et ca. 10.000 m² stort areal umiddelbart syd for Vestersig Grøft.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje