Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at foretage brinksikring ved Vester Nebel Å, syd for Trudsbro Vandværk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet TREFOR Vand A/S en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage sikring af en delstrækning på ca. 20 meter af en brink af Vester Nebel Å ved en drikkevandsboring, syd for Trudsbro Vandværk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje