Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Indvindingstilladelse til boring tilhørende Bøgebjerg Vandværk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler endelig indvindingstilladelse til boring DGU nr. 134.2312 tilhørende Bøgebjerg Vandværk.

Tilbage

Kolding Kommune meddeler endelig indvindingstilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand fra en ny boring beliggende ved Eltangvej 71, 6000 Kolding.

Der må indvindes op til 150.000 m3/år fra boringen, mens vandværkets samlede tilladelse på 300.000 m3/år bibeholdes uændret.

Klagefristen er den 14. november 2023

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje