Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Affaldsplan 2025-2037 i høring

Affald og genbrug Tilbage

Kolding Kommune sender hermed Affaldsplan 2025-2037 i offentlig høring i 8 uger.

Tilbage

Kolding Kommunes Affaldsplan 2025-2037 (Affaldsplanen) er udarbejdet i overensstemmelse med de nationale planer Klimaplan for Grøn Affaldssektor og Cirkulær Økonomi og National Plan for Forebyggelse og Håndtering af Affald 2020-2032.

 

Affaldsplanen fastlægger, hvordan Kolding Kommune vil reducere affaldsmængder, øge genanvendelsen og fremme genbrug. Affaldsplanen understøtter Kommunens strategier og planer om udviklingen af et mere bæredygtigt samfund, herunder Bæredygtighedsstrategien Kolding 2030 (fra 2019), og Klimahandleplan 2022-2050 (fra 2022).


Affaldsplanens mål og sigte:

  • Mindre affald pr. indbygger

  • Genanvendelse af 60 % Kommunalt Affald* inden 2030, 65 % inden 2035

  • CO2 regnskab, der bidrager positivt til affaldssektoren

 

Allerede godkendte aktiviteter, som 10 fraktioner (Ny indsamlingsordning endeligt godkendt i Byrådet den 19. december 2023), Midtbyprojektet (Prøvehandling med flerfaset proces godkendt i Plan og Teknik den 6. september 2022) og formidling om forebyggelse og bedre håndtering af affald (Tema 2 i Affaldsplan 2023-2024), overføres til den nye Affaldsplan.

 

Nøgleinformationer bliver lagt på Affaldsplanens hjemmeside for at sikre høj gennemsigtighed omkring mål, affaldsmængder, klimaeffekter og aktiviteter. Det skal gøre det let for både politikere, borgere, erhverv og medarbejdere at få indblik i Affaldsplanens aktiviteter og indblik i, hvordan det går med at nå Kolding Kommunes mål for affaldsområdet. Disse mål opsummerer det nationale og internationale fokus for bæredygtighed i affaldssektoren.


Planen tager, som sin forgænger "Affaldsplan 2022-2024", udgangspunkt i Kolding Kommunes overordnede tankegang: Sammen designer vi livet med fokus på borgerens centrum, hvor målet er at udvikle løsninger i samarbejde med borgerne og andre relevante aktører, så de passer til hverdagens behov.


Høringsperiode:

For at give offentligheden mulighed for at udtale sig, fremlægges affaldsplanen og referat fra den politiske behandling hermed til høring i 8 uger , hvor enhver har ret til at kommentere forslaget inden 18. august 2024 kl. 23:59. 

Du kan sende kommentarer, bemærkninger, spørgsmål eller ændringsforslag til indholdet i affaldsplanen via denne høringsportal.


Vil du hellere læse en papirudgave af Affaldsplan 2025-2037, kan du besøge Bæredygtighedshuset på Kolding Bibliotek, hvor du kan få udleveret et fysisk eksemplar.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje