Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til minivådområde

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgning om minivådområde

Tilbage

 

Kolding Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens landzonebestemmelse § 35, stk. 1 til et minivådområde på matr. nr. 4g Brænore By, Taps tilhørende ejendommen Ødisvej 116, 6070 Christiansfeld.

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje