Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Midlertidig tilladelse til nedsivning af vand på terræn fra veje, pladser og tagflader

Miljø, natur og klima Tilbage

Midlertidig tilladelse til nedsivning af vand på terræn fra veje, samt tag- og overflader på matrikel nr. 8ak, Almind By, Almind. i forbindelse med ny udstykning.

Tilbage

Det er planlagt, at regnvandet fra veje og tag- og overflader på sigt skal kobles til regnvandsbassinet syd for matriklen, når dette bassin er blevet udvidet til at kunne klare kapaciteten fra matr. 8ak.

Da regnvandsbassinet kan være hjemsted for vandsalamander og padder, kan udvidelsen af bassinet først finde sted i efteråret/vinteren 2022, hvorfor der her gives en midlertidig tilladelse til nedsivning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje