Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge en privat grøft ved Grønninghoved Strand – Hvedemarken 44

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge en privat grøft på ca. 35 meter ved Grønninghoved Strand. 

Projektet er i henhold til Lov om miljøvurdering blevet screenet i forhold til, om der skal foretages en miljøvurdering med en tilhørende miljøkonsekvensrapport. Ud fra screeningen er det vurderet, at projektet ikke skal miljøvurderes. Screeningen og afgørelsen i denne sammenhæng er vedlagt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje