Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Gelballevej, sydøst for Gelballe

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde.

Minivådområdet etableres i tilknytning til et dræn. Minivådområdet bliver således en integreret del af et drænsystem, hvor det drænvand, der før havde afløb direkte til vandløbet, nu passerer gennem minivådområdet, før det løber ud i vandløbet.

Forud for en vandløbsretlig tilladelse, skal projektet udsendes i 4 uger offentlig høring. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til projektet skal således ske senest den 14. juni 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje