Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven til at etablere et sandfang i Mølbro Bæk, sydvest for Frørup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til at etablere et sandfang i Mølbro Bæk, ca. 500 meter vest for Frørupvej. Formålet med vandløbsprojektet er at forebygge gentagne oprensninger i vandløbet nedstrøms sandfanget.

Vandløbsprojekter skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger. Projektet sendes således i offentlig høring i perioden fra den 13. juni 2024 til den 11. juli 2024.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje