Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-18

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til spildevandstillæg i forbindelse med nyt boligområdet ved Sletteskovvej, Nr. Bjert

Tilbage

Dette tillæg 2018-18 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at inddrage et nyt boligområde i Blå Plan.

Kolding Kommune har udarbejdet en lokalplan 0531-102 for et nyt boligområde ved Sletteskovvej i Nr. Bjert. Området ligger på matrikel 5af, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, og nærværende tillæg omfatter denne matrikel samt dele af matrikler 7000b, 5ag og 5d Nr. Bjert By, Nr. Bjert, da en kommende spildevandsledning fra lokalområde 0531-102 skal føres til eksisterende spildevandssystem.

Dette tillæg har til formål at udlægge boligområdet samt de ovenover nævnte dele af matriklerne 7000b, 5ag og 5d til spildevandskloakerede områder, således at spildevand håndteres af forsyningsselskabet (BlueKolding), mens tag- og overfladevand håndteres af grundejer eller samlet af grundejere i lokalplanområdet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje