Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udledning af vejvand til Donsrod Å - tilløb 1

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til udledning af vejvand fra motorvejsudvidelse nord om Kolding.

Tilbage

I forbindelse med udvidelse af motorvej E20/E45 fra nord for afkørsel 64, Kolding Vest, til motorvejskryds Kolding meddeles hermed tilladelse til udledning af vejvand via regnvandsbassin til Donsror Å. Vejvandet forsinkes og renses i bassin inden udledning til Donsror Å.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje