Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at krydse Vester Nebel Å med en vandledning to steder på arealerne syd for Trudsbro Vandværk, syd for Esbjergvej

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet en tilladelse til at TREFOR Vand A/S må krydse Vester Nebel Å med en råvandsledning og el- og fiberkabler to steder syd for Esbjergvej. Krydsningerne af vandløbet foretages som styrede underboringer.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje