Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til minivådområde

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgning om minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 10g Sjølund By, Vejstrup tilhørende ejendommen Sjølund Landevej 17, 6093 Sjølund

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje