Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Spildevandstillæg til erhvervsområde Tankedalsvej vest

Miljø, natur og klima Tilbage

Udkast til et spildevandstillæg for erhvervsområdet Tankedalsvej, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny erhvervsområde

Tilbage

Dette tillæg nr. 13 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny erhvervsområde. På nuværende tidspunkt omfatter det planlagte kloakopland ikke hele lokalplanområdet. Formålet med indeværende tillæg er at udlægge hele lokalplanområdet til separatkloakering.

Spildevandsplantillægget lægger op til, at området separatkloakeres, så regnvand og spildevand håndteres i to særskilte systemer. Spildevandsforsyningen (BlueKolding), vil føre stikledninger (regnvand og spildevand) frem til hver enkelt ejendom. Regnvand vil håndteres i jordledninger og ledes til et eksisterende regnvandsbassin.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje