Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

30 dages høring af udkast til godkendelse på Gelballevej 56, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse for ejendommen Gelballevej 56, 6640 Lunderskov.

Tilbage

Dortheasminde Opformering, Gelballevej 56, 6640 Lunderskov ansøger om at få godkendt den eksisterende svineproduktion efter modellen for produktionsarealer.

Godkendelsen omfatter følgende:

-       Godkendelse af eksisterende produktionsareal på i alt 3.099 m2 produktionsareal.

-       Mulighed for fleksibel produktion i to ud af tre staldafsnit i stald 2, så der i det ene staldafsnit kan veksles mellem en produktion af slagtesvin og smågrise, og i det andet afsnit kan veksles mellem produktion af søer og slagtesvin.

-       Mulighed for fleksibel produktion i stald 3, så der kan veksles mellem produktion af søer og smågrise.

-       Godkendelse af i alt 1.144 m2 gylleoverflade i de to eksisterende gyllebeholdere.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Du vil kunne se ansøgningsskemaet og udkastet til godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 15. oktober 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje