Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Regulering af en drænledning i forbindelse med etablering af en ny bygning på ejendommen Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om at regulere en drænledning på den nævnte lokalitet. Reguleringen af drænledningen skal ske i forbindelse med etablering af en ny bygning på ejendommen.

Reguleringen af drænledningen vil forbedre afvandingen af de opstrøms liggende arealer, idet den i forhold til den eksisterende ledning får en mere lige forløb, - og gives en større dimension end den eksisterende ledning

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje