Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at krydse et rørlagt tilløb til Maglehøj Bæk ved Rolles Møllevej med en spildevandsledning

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet en tilladelse til at BlueKolding Spildevand A/S må foretage en krydsning med en spildevandsledning under et rørlagt vandløb på et areal ved Rolles Møllevej ved Lunderskov

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje