Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udledning af overfladevand til Hejls Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand til Hejls Bæk via nyt regnvandsbassin

Tilbage

I forbindelse med fremtidig separering samt forberedelse af byggemodninger i Hejls meddeler Kolding Kommune hermed tilladelse til etablering af nyt regnvandsbassin på matrikel 5ai, Hejls By, Hejls ejerlav. Bassinet - samt øvrig omlægning af eksisterende kloaksystem - vil medføre en væsentlig reduktion i udledning af overfladevand til Klokkeløb og Hejls Bæk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje