Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

HØRING: Tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge et privat vandløb på et areal ved Vejstruprødvej i skellet mellem matr.nr. 3c Vejstruprød By, Vejstrup og matr.nr. 2k Vejstruprød By, Vejstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning efter vandløbsloven til at rørlægge ca. 50 meter privat vandløb ved Vejstruprødvej, sydvest for Vejstruprød. Ansøgninger om rørlægning af vandløb skal fremlægges offentlig høring. Således fremmes projektet hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven.


Høringsfristen er mandag den 12. august 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje