Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring af udkast til vandløbsregulativ for Søbækken.

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune er nu så langt med et udkast til vandløbsregulativ for Søbækken, at de forskellige dokumenter kan sendes i offentlig høring.

Tilbage

Kolding Kommune er nu så langt med et udkast til vandløbsregulativ for Søbækken, at de forskellige dokumenter kan sendes i offentlig høring.

 

Ifølge § 5 i Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Nr. 919 af 27. juni 2016) skal forslag til et vandløbsregulativ fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. I den 8 uger lange høringsperiode, kan du kommentere udkastet til regulativet – herunder forslag til ændringer af eksempelvis grødeskæringstidspunkterne.

 

På Kolding Kommunes hjemmeside (se Her) er der yderligere information om vandløbsregulativer og arbejdet med revisionen af disse, samt info om hvad et vandløbsregulativ er og hvad en revision af vandløbsregulativerne indebærer.

 

Regulativ med tilhørende bilag kan ses mitvandloeb.dk ved at følge linket Her

 

Udkastet til vandløbsregulativet, samt de tilhørende bilag, som vist på mitvandloeb.dk, sendes derfor i offentlig høring i 8 uger. Høringsfristen udløber dermed d. 4. december 2023.

 

Eventuelle høringssvar i forhold til vandløbslovens bestemmelser sendes skriftligt til:

Vandloeb@kolding.dk

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje