Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Brinksikring af Vester Nebel Å ved drikkevandsboring til Trudsbro Vandværk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

TREFOR Vand ønsker at foretage sikring af en brink langs en kortere strækning af Vester Nebel Å. Formålet er at sikre en drikkevandsboring i området mod oversvømmelse.

Brinken sikres med større sten, der trykkes ind i brinken. Åens vandføringsevne påvirkes ikke af projektet. Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet.

 Offentlig høring

Vandløbsreguleringsprojekter, herunder brinksikring, skal efter § 24 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje