Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til at restaurere Sønderbæk i forbindelse med etablering af solcelleanlæg Viuf-Håstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Better Energy Viuf P/S ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i vandløbet Sønderbæk. Sønderbæk danner på projektstrækningen kommunegrænse mellem Kolding og Vejle kommuner. Projektet sker som led i etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup. Projektets formål er at udvikle områdets natur og de rekreative muligheder på arealerne mellem solcelleområderne. 

Projektet indebærer blandt andet genåbning af rørlagt strækning og etablering af terrænnært vandløb.

Kolding og Vejle kommuner meddeler hermed tilladelse til projektet. Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Sidste dag for rettidig klage er således torsdag den 10. august 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje