Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Oplagsplads ved Skamlingvejen

Miljø, natur og klima Tilbage

Midlertidig oplagsplads for kloakrenovering

Tilbage

Screeningsafgørelse og miljøgodkendelse til mellemdepot for jord og oplag af affald på matr. 4af, Dalby By, Dalby i forbindelse med kloakrenovering i området ved Tved, Kolding. Depotet ligger ved Skamlingsvejen.

Mellemdepotet ønskes anvendt som omlasteplads for jord inden genindbygning eller bortskaffelse, og til oplag af affald og materialer til brug for projektet.

Afgørelserne kan påklages indtil 3. maj 2022

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje