Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde øst for Vonsild

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til regulering af en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde. Etableringen af minivådområdet sker som et led i Fødevare- og landbrugspakken fra 2016, hvor formålet er at reducere udledningerne af næringsstoffer til vandmiljøet. Klagefristen er den 22. maj 2023.

Projektet er i henhold til Lov om miljøvurdering blevet screenet i forhold til, om der skal foretages en miljøvurdering med en tilhørende miljøkonsekvensrapport. Ud fra screeningen er det vurderet, at projektet ikke skal miljøvurderes. Screeningen og afgørelsen i denne sammenhæng er vedlagt.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje