Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt høring efter vandløbsloven til etablering af vadested i Barbrekærgrøften samt tilladelse til græsning uden hegning langs Barbrekærgrøften og Knivskær Grøft

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

I forbindelse med etablering af græsningsfolde i den vestlige ende af Viuf-Håstrup kommende solcellepark, ønsker Better Energy at etablere et vadested for græssende kvæg i Barbrekærgrøften. I samme ombæring søger Better Energy ligeledes om tilladelse til, at der ikke skal foretages hegning langs vandløbene Barbrekærgrøften og Knivskær Grøft,

Projektet som ønskes udført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Fristen for at komme med bemærkninger til eller indsigelse imod den kommende vandløbsretlige afgørelse er  den 4. januar 2024.

Samtidig meddeler Kolding Kommune dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere vadestedet for græssende kvæg i Barbrekærgrøften på matr.nr. 4a, Viuf By, Viuf i Kolding Kommune. Klagefristen er den 4. januar 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje