Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Nis Thuesensvej 15, Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af kvægproduktionen på Nis Thuesensvej 15, Christiansfeld.

Tilbage

 

Der søges om en udvidelse af produktionsarealet i eksisterende bygninger og på befæstet areal til kalve, etablering af en mindre gyllebeholder samt udvidelse af ensilagesiloanlægget.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 5.718 m2. Desuden er der to eksisterende gyllebeholdere, én endnu ikke opført gyllebeholder (300 m3) samt en møddingsplads med et samlet opbevaringsareal af gødning på i alt 2.309 m2.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest tirsdag den 22. august 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

 

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje