Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af Frørup Bæk/Møllebro Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune nedklassificerer Frørup Bæk/Møllebro Bæk på en kortere delstrækning

Tilbage

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af Frørup Bæk/Møllebro Bæk

Klagefrist: 14. oktober 2022

Kolding Kommune nedklassificerer Frørup Bæk/Møllebro Bæk på en kortere delstrækning. Nedklassificeringen betyder at den fremtidige vedligeholdelse overgår fra det offentlige til private bredejere.

Nedklassificeringen tilsidesætter ikke afstrømnings- eller miljøinteresser.

Afgørelsen kan ses i vedhæftede Pdf-fil.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje