Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til at regulere en drænledning - Minivådområde - Højvejen ved Hejls

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet en tilladelse til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Højvejen, nord for Hejls.

Reguleringen vil ikke ændre på afstrømningsforholdene i området. 

Der er desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje