Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

§ 19-tilladelse til brug af støberisand til opbygning af vejkasse

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af affaldsprodukt til bundsikring af vej på matr. 5af, Nr. Bjert By, Nr. Bjert.

Klagefristen er 18. juli 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje