Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om vedtagelse af nyt sejladsregulativ for Kolding Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Byrådet i Kolding Kommune har den 26. april 2022 vedtaget et nyt sejladsregulativ for det offentlige vandløb Kolding Å. Der træffes hermed afgørelse om vedtagelse af nyt sejladsregulativ for Kolding Å

Tilbage

Med henvisning til vandløbslovens § 12 og § 4 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt sejladsregulativ for det offentlige vandløb Kolding Å.  

Byrådet i Kolding Kommune har den 26. april 2022 vedtaget et nyt sejladsregulativ for det offentlige vandløb Kolding Å.  

Forslag til sejladsregulativet har været i offentlig høring i perioden 15. november 2021 til den 10. januar 2022. Her har blandt andet 155 lodsejere og en række interessenter haft mulighed for at komme med høringssvar og kommentarer til det nye sejladsregulativ.

Kolding Kommunes afgørelse om et nyt sejladsregulativ for Kolding Å kan efter vandløbslovens § 80 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. Den fulde afgørelse med klagevejledning er vedlagt som pdf. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og er fastsat til 3. juni 2022. 

 

Kolding Kommunes hjemmeside kan du læse om den pågående regulativrevision. Der er desuden en henvisning til det vedtagne regulativ under punktet ”Nye regulativer inden for 4 ugers klagefrist”.

Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne. Sejladsregulativet ligger under fanen samlet regulativdokument og bilag. Høringssvaret og forvaltningens kommentarer til dette er vedlagt vandløbsregulativet for Kolding Å på hjemmesiden mitvandloeb.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje