Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til minivådområde

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 59b og 4bn, Bastrup By, Vamdrup, tilhørende Ballegårdsvej 24, 6580 Vamdrup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje