Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Knivskær Grøft og Sønderbæk ifm. etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Caverion Danmark A/S har på vegne af BetterEnergy A/S søgt om tilladelse til at krydse to vandløb. Krydsningerne ønskes gennemført som led i etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup.

Der meddeles hermed tilladelse til at krydse Knivskær Grøft, hvor vandløbet krydser Anneksvej, samt til at krydse Sønderbæk nord for Håstrupgårdsvej. Klagefristen er fredag den 22. september 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje