Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapport til planlægning og projekt for ’Solcelleanlæg ved Andst Horskær’

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune gennemfører i perioden 22. februar – 14. marts 2024 høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten til planlægning og projekt for projekt ’Solcelleanlæg ved Andst Horskær’. Høringen gennemføres efter §§ 32 og 35 i miljøvurderingsloven.

Better Energy ønsker at etablere en solcellepark ved Andst i Vejen Kommune og Horskær, Kolding Kommune.

Projektet omfatter et jordbaseret solcelleanlæg, og plan- og projektområdet udgør et areal på ca. 510 ha, hvoraf 352 ha ligger i Vejen Kommune og 158 ha ligger i Kolding Kommune.

Anlægget forventes at kunne producere ca. 432.000 MWh strøm årligt, svarende til elforbruget for ca. 96.000 husstande. Elproduktionen vil bidrage positivt til såvel kommunale som nationale mål for den grønne omstilling.

Da projektet ligger i både Vejen og Kolding Kommuner er der behov for, at det indarbejdes både i Kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune og Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune. Efterfølgende skal der udarbejdes en lokalplan for plan- og projektområdet, der regulerer udformning og anlæg i området.

Plan- og projektområdet ligger i landzone. En mindre del af området, beliggende i Kolding Kommune, er udlagt til vindmøller med kommuneplanramme 1223.T1, der er dog hverken opført eller lokalplanlagt for vindmøller på arealet endnu. Kommuneplanramme 1223.T1 vil derfor blive erstattet af den nye ramme, der udlægger hele plan- og projektområdet til solceller. 

Inden miljøvurderingen skal der foretages en afgrænsning af miljørapporten og miljøkonsekvensrapportens indhold, og i den forbindelse skal der gennemføres en høring af berørte myndigheder og evt. parter i projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af projektets indvirkninger på miljøet.

Alle interesserede opfordres til at kommentere materialet og indsende høringssvar til plan@kolding.dk senest den 14. marts 2024.

Høringsmateriale, ansøgningsmateriale og udkastet til afgrænsningsnotatet finder du til højre under ’Dokumentation & Tilladelser’

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje