Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til Storgaden 50, 6052 Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af staldlænge til forsamlingslokale på Storgaden 50, 6052 Viuf

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse af staldlænge til forsamlingslokale og lager på ejendommen matr.nr. 5a Viuf By, Viuf beliggende Storgaden 50, 6052 Viuf, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

  • Søndag – torsdag skal arrangementer afsluttes senest kl. 22.00. Natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag skal musikken slukkes senest kl. 02.00.
  • Der må højst afholdes 20 arrangementer om året i tidsrummet efter kl. 22.00.
  • Døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 24.00.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 10. juli 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

 Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 7. august 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje